Iklan Banner
Home » » Hızır Gibi Geçmişe Ve Geleceğe Gitmek - Cafer İskenderoğlu

Hızır Gibi Geçmişe Ve Geleceğe Gitmek - Cafer İskenderoğlu

Zamanda Geçmişe Ve Geleceğe Gitmenin Sırrı Ve Hakikat. Güneşin Doğduğu Ve Battığı Yerlere Giderek Zaman Kapılarından Geçmek. İnsana Allahın emriyle boyun eğen varlıkların içinde zaman da vardır. Dolayısıyla İnsan zamana hükmedebilir. Zamanı istediği gibi kullanabilir. Yani zamanda gezmek, diğer nimetler gibi İnsana bir lütuf olarak, Allahu Teala tarafından verilmiştir. "O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır." --- [ Casiye suresi -13 ] --- ; İnsan meleklerden üstün bir yaradılışa sahipse, insanda bir saniyenin içerisinde, elli bin yıl hatta milyonlarca yıllık mesafeyi kat edebilir. Zamanın içerisinde istediği gibi dolaşabilir. İnsan meleklerden üstün yaratılmıştır. Secde edilen varlık, secde edenden üstündür. ". Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik" --- [ Bakara suresi - 34 ] --- ; Mearic suresinin 4. ayetinin anlattığı gibi melekler bir güne elli bin yıl sığdırabiliyorlar, zamanda istedikleri gibi dolaşabiliyorlar. " Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar." --- [ Mearic suresi - 4 ] --- ; İnsan meleklerden üstün bir yaradılışa sahipse, insanda bir saniyenin içerisinde, elli bin yıl hatta milyonlarca yıllık mesafeyi kat edebilir. Zamanın içerisinde istediği gibi dolaşabilir. - Cafer İskenderoğlu. http://www.caferiskenderoglu.com.tr

Thanks for reading Hızır Gibi Geçmişe Ve Geleceğe Gitmek - Cafer İskenderoğlu

Related Posts: