Iklan Banner
Home » » CÁCH MAKEUP ĐƠN GIẢN ĐI DỰ TIỆC

CÁCH MAKEUP ĐƠN GIẢN ĐI DỰ TIỆC

Na làm xong video clip này trước Tết nhưng chưa post vì mái tóc fail quá fail. Lúc makeup đeo băng đô nên khi lấy ra bị xẹp lép xấu xí quá. Tính dấu luôn không post nhưng thôi nghĩ lại post cho gà mờ nào chưa rành trang điểm thì có thể học vài chiêu cũng được nè. Thoai ráng xem makeup thôi, đừng coi tóc nghen kkk

Thanks for reading CÁCH MAKEUP ĐƠN GIẢN ĐI DỰ TIỆC

Related Posts: